نظرسنجی

به بخش نظرسنجی ایران پنکس خوش آمدید. 

با پر کردن این فرم نظرسنجی ما را در برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه یاری نمایید.