فرم ثبت نام هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی کشور. ایران پنکس (مرداد ماه 1400)