فرم ثبت نام هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی کشور. ایران پنکس ( خرداد ماه و تیر ماه 1402)